lựa chọn tròng kính

Quay lại
TRÒNG CƠ BẢN140.000 ₫ Hạn chế trầy xước
TRÒNG CHỐNG TIA UV400 + TỪ 225.000 Đ
Lớp phủ HMC, hạn chế lóa, giảm trầy xước
TRÒNG ÁNH SÁNG XANH
TRÒNG ĐỔI MÀU
TRÒNG KÍNH MÁT
Tròng kính Chemi Crystal U1 Coated 1.56 225.000 
Tròng kính Kodak FSV UV400 1.56 388.000 
Zeiss Duravision Platinum 1.56 943.000 
TRÒNG SIÊU MỎNG
Tròng kính HOYA Stellify Blue Control 1.55 ( Lọc ánh sáng xanh ) 837.000 
Tròng kính Chemi Perfect UV420 Crystal U6 Coated 1.60 ( Lọc ánh sáng xanh ) 697.000 
Zeiss Duravision BlueProtect 1.56 1.168.000 
TRÒNG ÁNH SÁNG XANH SIÊU MỎNG
Tròng kính đổi màu Chemi ASP U2 1.56 (Xám) 662.000 
Element PhotoSpin 1.56 994.000 
Zeiss PhotoFusion 1.56 3.319.000 
Essilor Transition Gen8 4.702.000 
TRÒNG ĐỔI MÀU SIÊU MỎNG
Tròng Kính Mát Có Độ Chemi Tint U2 1.60 664.000 
Tròng kính Chemi ASP Crystal U1 Coated 1.67 560.000 
Tròng kính Chemi ASP Crystal U2 Coated 1.67 948.000 
Tròng kính Chemi ASP Crystal U2 Coated 1.74 2.016.000 
Chemi Perfect UV 1.67 1.088.000 
Element Blue Cut 1.67 1.184.000 
Zeiss Duravision BlueProtect 1.67 3.328.000 
Element PhotoSpin 1.61 1.424.000 
Element PhotoSpin 1.67 1.984.000 
ZEISS PhotoFusion 1.60 5.299.000