Quý khách vui lòng liên hệ trước khi chuyển khoản để được hỗ trợ

  •  Ngân hàng ACB chi nhánh PGD Maximax Cộng Hòa
  • Số tài khoản: 13366668
  • Tên người thụ hưởng: Đinh Công Đạt
  • Lưu ý: Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ tên, số điện thoại hoặc mã đơn hàng nếu có\

Quét mã để thanh toán nhanh