Showing all 9 results

ZEISS Vision Care là một trong những nhà sản xuất kính mắt và dụng cụ nhãn khoa hàng đầu thế giới.

Với hơn 31.000 nhân viên, ZEISS đang hoạt động trên toàn cầu tại gần 50 quốc gia với khoảng 60 công ty bán hàng và dịch vụ, 30 địa điểm sản xuất và 25 địa điểm phát triển. Được thành lập vào năm 1846 tại Jena, công ty có trụ sở tại Oberkochen, Đức. Carl Zeiss Foundation, một trong những nền tảng lớn nhất ở Đức cam kết thúc đẩy khoa học, là chủ sở hữu duy nhất của công ty cổ phần, Carl Zeiss AG.

ZEISS Vision Care là một trong những nhà sản xuất kính mắt và dụng cụ nhãn khoa hàng đầu thế giới.

Với hơn 31.000 nhân viên, ZEISS đang hoạt động trên toàn cầu tại gần 50 quốc gia với khoảng 60 công ty bán hàng và dịch vụ, 30 địa điểm sản xuất và 25 địa điểm phát triển. Được thành lập vào năm 1846 tại Jena, công ty có trụ sở tại Oberkochen, Đức. Carl Zeiss Foundation, một trong những nền tảng lớn nhất ở Đức cam kết thúc đẩy khoa học, là chủ sở hữu duy nhất của công ty cổ phần, Carl Zeiss AG.